Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://szostygracz.pl

I. DEFINICJE

1. Administrator – Adam Szczepański i Maciej Kwiatkowski wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Szostygracz.pl (ul. Gryfińska 14, 60-192 Poznań, NIP 779-240-77-25), kontakt: redakcja@szostygracz.pl

2. Strona – portal internetowy dostępna pod adresem https://szostygracz.pl

3. Użytkownik – każdy podmiot, który zarejestrował się na Stronę.

II. DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnego na Stronie formularza zamówienia dostępu do strony.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza wykupienia dostępu do Strony przetwarzane są w celu realizacji umowy dostarczenia treści cyfrowej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.

7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

10. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotym:

  • Home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, KRS: 0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
  • Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: PL7792369887 – w celu korzystania z systemu płatności elektronicznych.
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) – w celu korzystania z systemu płatności elektronicznych.
  • SWGK Księgowość Sp. z o.o., ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań, NIP 7792251890, KRS 0000231500 – w celu obsługi rachunkowości.
  • GetResponse Sp. z o.o., Arkońska 6/A3, 80-387, Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – w celu obsługi newslettera.

III. PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania profilu i zawartości zawartości Strony do preferencji użytkownika;
– zbieraniu anonimowych, statystycznych informacji o użytkownikach (np. procentowy udział połączeń z naszym serwerem z danego województwa);
– utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

7. Podczas korzystania ze Strony przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak Google, Facebook, Twitter. Szczegółowe dane dotyczące polityki plików cookies znajdują się na stronach tych podmiotów.